EURO – DOC ON CALL
Str. Nicolae Teclu Nr. 8B
550200 Sibiu,
România

Tel.: 0040 – 369 / 780.001        Fax: 0040 – 369 / 780.002
E-Mail: administration@doctoroncall.eu

Cod unic de înregistrare: 37904704
Registru: Registrul comerțului
Număr de ordine în registrul comerțului: J32/1049/2017
Instanța de registru: Registrul comerțului de pe lângă tribunalul sibiu

Autoritatea de supraveghere
Registrul comerțului
Pagina de internet a registrului comerțului
www.onrc.ro
Adresa registru comerțului

Str. Dorului Nr.20, Cod postal: 550352, Sibiu; Romania

Telefon +4 0269.212706

E-mail: orcsb@sb.onrc.ro

 

Activitate: Intermediere servicii medicale private către beneficiari, persoane fizice – Activități care se desfășoară la beneficiari și/sau în afara sediilor proprii.

Administrator
Dumitru-Andrei Câmpean